Gesuchter Begriff Funzione di partizione hat ein Ergebnis
Gehe zu
IT Italienisch DE Deutsch
Funzione di partizione Zustandssumme

IT DE Übersetzungen für funzione

funzione (n) [generale] {f} Funktion (n) {f} [generale]
funzione (n) [chiesa] {f} Gottesdienst (n) {m} [chiesa]
funzione (n) [religione] {f} Gottesdienst (n) {m} [religione]
funzione (n) [religione] {f} Hochamt (n) {n} [religione]
funzione (n) {f} Funktion (n) {f}
funzione [worship service] {f} Gottesdienst {m} [worship service]
funzione [worship service] {f} Messe {f} [worship service]
funzione [worship service] {f} Kirche {f} [worship service]
funzione [what something does or is used for] {f} Funktion {f} [what something does or is used for]
funzione [what something does or is used for] {f} Funktionalität [what something does or is used for]

IT DE Übersetzungen für di

di (a) [generale] etwas (a) [generale]
di (o) [generale] mit (o) [generale]
di (o) [generale] für (o) [generale]
di (o) [generale] zu (o) [generale]
di (o) [possessione] von (o) [possessione]
di (o) [possessione] aus (o) [possessione]
di (o) [origine] von (o) [origine]
di (o) [origine] stammend von (o) [origine]
di (o) [soggetto] über (o) [soggetto]
di (o) [libri] durch (o) [libri]