DE Phrasen mit polgári lakosság HU Übersetzungen
Ungarn Artikel 58 bis 60 der Zivilprozessordnung (‚Polgári perrendtartás‘), die für die Streitverkündung gelten, Magyarország a polgári perrendtartásnak a harmadik személyek perbehívására vonatkozó 58–60. cikke,
Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány) Attila Ádám (Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány)
von Fehérvári Polgári Védegylet (und 12 weitere Unterschriften) (Nr. 868/2006); Fehérvári Polgári Védegylet (12 aláírással) (n° 868/2006);
Petition 0868/2006, eingereicht von István Kaszás, ungarischer Staatsangehörigkeit, im Namen der Fehérvári Polgári Védegylet (Bürgerschutzverein Fehérvár) und 12 Mitunterzeichnern, betreffend den EU-Beitritt Rumäniens und die Lage der Ungarn in Siebenbürgen A Kaszás István, magyar állampolgár által a Fehérvér Polgári Védelmi Szövetség nevében benyújtott 0868/2006. számú, 12 aláírást tartalmazó petíció Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásáról és az erdélyi magyarok helyzetéről
A mellékelt irat kézbesítése a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet szerint történik. A mellékelt irat kézbesítése a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2000. május 29-i 1348/2000/EK tanácsi rendelet szerint történik.